Just another WordPress site

Vad är Dyslexi

Vad är Dyslexi

Dyslexi kommer ursprungligen från grekiskan. Det kan kallas för bristande läsfärdighet eller dåligt ordsinne och kan också betyda svårighet med ord. Synonymt med termen dyslexi används uttrycket specifika läs- och skrivsvårigheter. Ibland används även det lite omoderna uttrycket ordblindhet också.

En annan definition : innebär att man har stora svårigheter att lära sig läsa och eller skriva trots normal skolundervisning, normala sinnesfunktioner och normal intelligens.

Sen har World Federation of Neurology antagit en annan definition vad dyslexi är: ”Dyslexi är en svaghet som visar sig i svårigheter att lära sig att läsa, trots sedvanlig undervisning, normal intelligens och sociokulturella möjligheter”. Dyslexi innebär att man har större eller mindre problem med att tillägna sig normal läsfärdighet. Ett barn med normal intelligens och som fått normal undervisning i läsning och skrivning och trots det ligger två årsklasser under i läs- och skrivförmågan har dyslexi. De som trots ansträngningar och god undervisning inte kan uppnå en sådan nivå blir lätt betraktade som dyslektiker. Det som skiljer denna definitionen ifrån tidigare definitioner, är att det står, att dyslexi är uttryck för fundamentala kognitiva svårigheter, som oftast är medfödda. Nåt som är viktigt att tänka på här, är att denna definition inte är en beskrivning av dyslektiska människor, men bara ett sätt att avgränsa dem från icke-dyslektiker. Idag finns det i Sverige uppemot 500000 vuxna som har dyslexi. Bland de 25% av Sveriges befolkning som saknar tillräcklig läs- skriv- och räkneförmåga finns även de som har dyslexi. .