Just another WordPress site

allmänt, blogg, Ekonomi

Om skuldsatt land

Lite siffror hämtade från vänsterpartiets medlemstidning ”rött”.

27 % av BNP är vad svenska statsskulden ligger på för tillfället.

185 % av BNP är den privata skuldsättningen ligger på.

80 % av den privata skuldsättningen är bolån.

20 % av den privata skuldsättningen är konsumtionslån.

48 % av svenskarna har idag bolån.

338 % av sin disponibla inkomst är svenskar med bolån skyldiga.

Lämna ett svar