Just another WordPress site

allmänt, blogg, Skuldsanering

om skuldsanering

Om man har hamnat hos kronfogden eller har skulder så kan rek att söka Skuldsanering det lättare att få idag. Själv har skuldsanering men de kan inte dra något pga har en inkomst som så låg finns inte utrymme att ta något då. Blir skuldfri 2022 april. Min hemkommun har bra skuldrådgivare som Heter Marita Stureson deras länk här : https://www.klippan.se/omsorgstod/socialtochekonomisktstodtillvuxen/budgetochskuldradgivning/traffavarbudgetochskuldradgivare.4.7760aba7156c66c7cd9edb4c.html

Lämna ett svar