Just another WordPress site

allmänt, Internet

Om SDs motbjudande smutskastning av Sverige

Vill sprida detta fick det ifrån FB innan idag:

Dagens aktion Dagens uppmaning Dagens Sverigevänliga handling

Vi mailar detta till jimmie.akesson@riksdagen.se Det diarieförs, och kan inte censureras eller blockas Byt ut XXX mot ditt namn. Modifierad orginaltext från XXXXXX Start text: ————————————————————————————

Jimmie Åkesson Jag skriver till dig med anledning av er smutskastning av Sverige utomlands, Ni undertecknar det med bl a The People of Sweden. Med hänvisning till min personliga frihet, min integritet och den demokrati som ni säger er värna om begär jag härmed att mitt namn stryks från flygbladet. Förslagsvis kan ni lägga till längst ner på flygbladet ”except XXX”. Jag skriver till dig i Riksdagen för då blir jag diarieförd och mitt mail blir offentligt.I Riksdagens postgång har ni inte möjlighet att censurera mig och hindra mig från att framföra mina åsikter till Sverigedemokraterna. Jag ser fram emot en ursäkt för att ni olovligen använt er av mig för att underteckna ert bruna brev och att ni snarast ändrar texten i flygbladet enligt mitt förslag ovan. Sverigevänliga hälsningar XXX ————————————————————————————

Lämna ett svar