Just another WordPress site

2021, allmänt, blogg, dyskalkyli, dyslexi

Vad är Dyskalkyli!

En person har svårt att uppfatta antal och mängd. Den enkla räkningen är inte automatiserade och det blir inte bättre trots att personen övar.

Personen har svårt att minnas siffror, men har för övrigt ett normalt minne. Att skriva siffror är besvärligt, i synnerhet långa tal. Att lära sig klockan kan vara hopplöst svårt.

Många kan ha lättare att räkna abstrakt matematik där det inte handlar om siffror.

Lämna ett svar