Just another WordPress site

Min Dyslexi

Detta är min dyslexi:

Vad jag är bra på !

– Har lätt att tolka om det är blandat med text och bilder i ett dokument än om det är bara är text som kan vara svåra att läsa.
– Kan lätt rita upp en bild som kan ha med en teknisk sak att göra.
– Är väldigt självlärd av mig.
– Gillar mycket praktiska saker med datatillbehör m,m.

– Har bra konstruktionsförmåga/minne

-Bra minnesförmåga för icke språkligt material. t.ex. föremål.

– Har ganska bra analytisk organisationsförmåga/tänkande

Vad jag är inte bra på!
– Har svårt med alfabetets mitten bokstäver.
– Har i viss grad svårt med multiplikationstabellen och några av de fyra räknesätten.
– Använder en svårläst handstil ibland.
– Kan inte skilja på höger eller vänster.
– Vissa långa ord som typ Prenumerera eller tidningsprenumeration.
– Svårt ibland med korta och långa vokaler.
– Kan läsa en bok men har svårt att få det att fastna i mitt huvud.

– Svårt med kortminnet. När någon läser upp ett antal ord som man skall upprepa igen faller jag.

– Ordavkodningen är långsam, samt felaktig.

– Låg läshastighet.

– Har dåligt ordförråd/ordförståelse

– Stora svårigheter med matematiska uppgifter typ ; bråk, ekvationer m,m.