Just another WordPress site

allmänt, god man

Hur får man en god man?

Ja tycker det bra med en god man vill sprida det till de som är sjukskrivna länge få hjälp med Försäkringskassans olika sätt kasta ut folk i viss ovisshet.

En god man kan där ställa upp vara en bra hjälpsam person, har själv sån men bara för kontakt med myndigheter osv inte förvalta mina pengar det klara jag själv.

Hur gör man få en god man då!!

Jo man tar kontakt med :

Du måste ha fyllt 16 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren i kommunen och tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan.

Överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd är den myndighet som tar hand om ansökan och utreder behovet av god man eller förvaltare. Ansökan kan lämnas antingen till överförmyndaren eller till tingsrätten. Tingsrätten är den instans som beslutar om ett godmanskap/förvaltarskap behövs.

Mitt råd ta sök få en god man de kan vara till mycket hjälp mot FK iaf de  skall hjälpa en till 100 %

Här mer info https://godmanskap.ifokus.se/articles/4d714864b9cb46222d05c03c-hur-soker-man-om-godman