Just another WordPress site

2021, allmänt, arbetsträning, blogg

Hade tänkte arbetsträna idag men fått annat istället

Insatsen heter Introduktion till arbete:

Det är en insats som går i långsam takt och kan pågå i upp till ett år om allt går bra. Den är indela i 3 steg där man första kartlägger individens förmågor, hinder samt vilja utifrån detta övergår man i steg 2 som innebär vägledande samtal samt att man deltar i olika seminarier gällande ex. Hälsa, arbetsmarknaden, arbetssökande och annat som kan vara aktuellt för en som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Under del 2 tar man även kontakt med arbetsgivare som kan vara aktuella för arbetsprövning, dessa besöker man gemensamt med sin arbetsvägledare inom insatsen för studiebesök. Hittar man en plats som kan anpassas utifrån de behov som finns så går man in i steg 3. Det är här man klargör arbetsförutsättningar och i vilken omfattning den sökande kan ta arbete, man ser också vilka anpassningar som krävs för att arbete skulle kunna bli aktuellt. Detta leder inte till Arbete men man får dokumentation på vad som fungerar och inte utifrån individens förmåga.

Lämna ett svar