Just another WordPress site

2020, allmänt, blogg, Politik, Socialdemokraterna

Fackliga förslag för mer jämnlikhet

Hittade 5 st förslag i SOSSEN en tidning från Socialdemokraterna i Skåne.

De fem viktigaste förslagen

  1. En bred skattereform – inga undantag som gynnar de rikaste. Kapitalinkomster ska beskattas högre och fastighetsskatten måste vara rättvis.
  2. Förbättrad arbetslöshetsförsäkring – höjda ersättningsniåer och lägre kvalifikationskrav.
  3. En pension att leva på – Den sammanlagda pensionsnivån för arbetare ska uppgå till 72 % av slutlönen.
  4. En jämnlik skola – ta bort skolpengen och fördela resurser efter elevernas behov och inrättandet av lärfritids som hjälper till höja skolresultaten.
  5. Fler och billigare bostäder – inrätta ett statligt byggbolag och bygg fler bostäder som fler har råd att bo i då.

Lämna ett svar